Agencja Zatrudnienia

Strona główna > Agencja Zatrudnienia

AB Uni-serwis

Zatrudnianie pracowników, poprzez Agencję Pracy Tymczasowej jest bardzo popularną formą zastępowania etatowych pracowników, czy to przebywających na urlopach, czy zwolnieniach, Rozwiązanie to doskonale sprawdza się również wtedy, gdy istnieje potrzeba sprawdzenia kwalifikacji kandydata.

Ta forma zatrudnienia polega na tym, że agencja kieruje do pracy do danego Pracodawcy Użytkownika na określony czas pracowników, z którymi zawarła umowy. Skierowania do pracy mogą mieć charakter cykliczny, w zależności od częstotliwości zgłoszeń przedsiębiorców chcących skorzystać z usług agencji. W okresie skierowania agencja bierze na siebie szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem właściwej grupy pracowników, min.: rekrutacja, ratyfikowanie stosownych umów, wypłata wynagrodzeń itp., jednakże uprawnienia kierownicze sprawuje Pracodawca Użytkownik.

W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy kalendarzowych, łączny czas wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz Pracodawcy Użytkownika nie może przekroczyć 18 miesięcy.

Korzyści z naszych rozwiązań:

 • Znaczne ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników – obecnie pracodawca zatrudniając osobę na umowę o pracę ponosi koszty związane z wykonaniem zadań oraz za czas postojów wynikających z sezonowości w produkcji czy handlu.
 • Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk – czyli możliwość zastąpienia pracownikiem tymczasowym pracownika etatowego w okresach spowodowanych: zwolnieniem lekarskim, okresem urlopowym, zwiększoną ilością zleceń oraz pracami sezonowymi,
 • Możliwość zrealizowania zadań wymagających specyficznych kwalifikacji bądź umiejętności,
 • Zwiększenie kadry pracowniczej nie obciążając ustalonego limitu etatów,
 • Prosta kalkulacja kosztów zatrudnienia – suma godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych pomnożona przez stawki określone w ofercie,
 • Zminimalizowanie kosztów pracy i Twojej firmy jako całości,
 • Brak kosztów rekrutacji i selekcji – AB Uni- Servis przygotowuje i przedstawia osoby, które ściśle odpowiadają wymaganiom Klienta. Dzięki nieustannie aktualizowanej bazie danych czas pozyskania odpowiednich kandydatów skrócony jest do minimum,

Zapewnienie Klientowi stałej obsady zajmowanych stanowisk pracy przez poleconych przez nas pracowników. W momencie, gdy Klient dojdzie do przekonania, że pracownik tymczasowy wykonuje pracę mało efektywnie, nasza firma zastępuje go innym. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Realizacja terminowo i skutecznie zamówienia na pracowników z naszej bazy danych – czas oczekiwania nie dłuższy niż 72 godziny, w sytuacjach wyjątkowych w czasie do 48 godzin.

Tego typu usługę polecamy w przypadkach, w których nie chcecie Państwo obciążać własnego personelu dodatkowymi zadaniami np.:
sezonowy wzrost sprzedaży,

 • przygotowanie dużej ilości dokumentacji, korespondencji,
 • wzrost absencji spowodowany urlopami lub zachorowaniami,
 • potrzebne są kwalifikacje pracownika na ściśle określony czas,
 • w celu sprawdzenia kwalifikacji kandydata do stałej pracy.

Skorzystanie z usług Pracownika  Tymczasowego jest proste. Należy skontaktować się z biurem AB Uni-Servis i podpisać stosowną umowę i złożyć zamówienie/zapotrzebowanie z informacją:

 • ilość potrzebnych osób,
 • wymagane  kwalifikacje do wykonania określonych zadań,
 • przewidywany okres zatrudnienia,
 • godziny pracy,
 • proponowane wynagrodzenie pracownika.

We wskazanym przez Państwa miejscu i czasie pojawią się osoby posiadające wymagane umiejętności. Po wykonaniu pracy Pracodawca Użytkownik otrzymuje fakturę VAT, której kwota uzależniona jest tylko od faktycznie przepracowanych godzin oraz wcześniej ustalonej stawki godzinowej. Przez czas wykonywania pracy,  możecie Państwo kierować do nas uwagi dotyczące jakości świadczonych przez nas usług.

Nasza firma oferuje również outsourcing usług. We własnym zakresie zapewnimy personel wymagany do utrzymania obszaru/usługi na właściwym poziomie, gwarantującym zrealizowanie projektu.