Praca tymczasowa

Strona główna > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Zatrudnianie pracowników, poprzez Agencję Pracy Tymczasowej jest bardzo popularną formą zastępowania  etatowych pracowników, przebywających  na urlopach, czy zwolnieniach, a także doskonale sprawdza  się,  gdy istnieje potrzeba sprawdzenia kwalifikacji kandydata.

Uczestniczą w niej  trzy podmioty: pracownik, My jako Agencja Pracy Tymczasowej oraz TY czyli Firma X  tzw. pracodawca użytkownik.

AB UNI-SERVIS jest formalnym pracodawcą i deleguje pracownika do wykonania określonej pracy w Firmie X i pod jej kierownictwem na określony czas lub na okres kiedy projekt będzie zakończony.

 Skierowania do pracy mogą mieć charakter cykliczny, w zależności od częstotliwości zgłoszeń przedsiębiorców chcących skorzystać z usług agencji.

W okresie skierowania agencja bierze na siebie szereg obowiązków związanych z zatrudnieniem właściwej grupy pracowników, min.: rekrutacja, kwestie administracyjno-prawne, ratyfikowanie stosownych umów, wypłata wynagrodzeń itp . Pomiędzy każdym z podmiotów podpisane są stosowne umowy i obowiązują przejrzyste zasady współpracy.

AB UNI-SERVIS odpowiada za:

 • rekrutację pracownika
 • wstępne badania lekarskie
 • adaptację nowego pracownika 
 • motywację i szkolenia personelu
 • archiwizowanie danych osobowych
 • obsługę dotyczącą wynagrodzenia
 • zakończenie zatrudnienia

Pracę tymczasową polecamy w przypadkach, w których nie chcecie Państwo obciążać własnego personelu dodatkowymi zadaniami np.:

 

 • sezonowy wzrost sprzedaży, 
 • przygotowanie dużej ilości dokumentacji, korespondencji, 
 • wzrost absencji spowodowany urlopami lub zachorowaniami, 
 • potrzebne są kwalifikacje pracownika na ściśle określony czas,
 • w celu sprawdzenia kwalifikacji kandydata do stałej pracy


Delegowany przez nas pracownik nie będzie pracował jedynie 18 miesięcy jak proponują inne firmy, ale stworzyliśmy  legalne rozwiązanie  dotyczące kilkukrotnego wydłużenia oddelegowania pracownika do twojej firmy. 
W efekcie czego nasz pracownik tymczasowy staje się stałym członkiem twojej załogi na wiele lat.

Ogólne zasady zatrudniania Pracowników tymczasowych reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dn. 09.07.2003r. (Dz. U. z dn. 22.09.2003r.) 

Korzyści z naszych rozwiązań:

 • Znaczne ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
 • Zapewnienie ciągłości obsady stanowisk 
 • Możliwość zrealizowania zadań wymagających specyficznych kwalifikacji bądź umiejętności, ,
 • Prosta kalkulacja kosztów zatrudnienia 
 • Zminimalizowanie kosztów pracy i Twojej firmy jako całości,
 • Brak kosztów rekrutacji i selekcji – AB Uni- Servis przygotowuje i przedstawia osoby, które ściśle odpowiadają wymaganiom Klienta. Dzięki nieustannie aktualizowanej bazie danych czas pozyskania odpowiednich kandydatów skrócony jest do minimum, 
 • Skrócony okres wypowiedzenia pracownika ( w przypadku pracy tymczasowej wynosi  7 dni)

Jak skorzystać z naszych usług?

 • Należy skontaktować się z biurem AB Uni-Servis i podpisać stosowną umowę i złożyć zamówienie/zapotrzebowanie z informacją:
 • ilość potrzebnych osób, 
 • wymagane  kwalifikacje do wykonania określonych zadań, 
 • przewidywany okres zatrudnienia, 
 • godziny pracy,
 • proponowane wynagrodzenie pracownika.


We wskazanym przez Państwa miejscu i czasie pojawią się osoby posiadające wymagane umiejętności. Po wykonaniu pracy Pracodawca Użytkownik otrzymuje fakturę VAT, której kwota uzależniona jest tylko od faktycznie przepracowanych godzin oraz wcześniej ustalonej stawki godzinowej. Przez czas wykonywania pracy,  możecie Państwo kierować do nas uwagi dotyczące jakości świadczonych przez nas usług.