Rekrutacja

Strona główna > Rekrutacja

AB Uni-serwis

Rekrutacja i selekcja 

Rekrutacja jest najważniejszym elementem przed zatrudnieniem pracownika, którego punktem odniesienia jest dokładna analiza firmy pod kątem pracowniczym. Selekcja to nie tylko  wybór osób z najlepszymi kwalifikacjami, ale odpowiednie dopasowanie kandydata do stanowiska, kultury firmy  oraz istniejącego już zespołu.
W zależności kogo poszukujemy, w jakim czasie, na jak długo, na jakie stanowisko - nasza firma przygotowała dla Państwa do wyboru dwa warianty rekrutacji:

 • Rekrutacja podstawowa ( na stanowiska niższego i średniego szczebla )
 • Rekrutacja rozszerzona( na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie)

Rekrutacja Podstawowa

Ofertę kierujemy do Firm, które chcą znaleźć najlepszego pracownika w jak najkrótszym czasie. Rekrutacja podstawowa jest też idealnym narzędziem do poszukiwania pracowników na zastępstwa.
W skład Rekrutacji Podstawowej wchodzą:

 • Skonstruowanie ogłoszenia 
 • Wybór najlepszych miejsc do publikacji ogłoszenia 

Preselekcja

Akceptacja wyselekcjonowanych aplikacji przez zleceniodawcę.
 Selekcja właściwa, czyli rozmowy kwalifikacyjne.


Za co płacę jako zleceniodawca?

 •  Konstrukcję profesjonalnego ogłoszenia
 •  Wybór przez Agencję najlepszych miejsc do publikacji ogłoszenia
 •  Selekcję nadesłanych Aplikacji (CV i/ bądź list motywacyjny)
 •  Udostępnienie kandydatów z bazy danych Agencji
 • Wybór pięciu najbardziej atrakcyjnych aplikacji

Po okresie próbnym wszystkie aplikacje wyselekcjonowanych kandydatów stają się własnością zleceniodawcy.

Istnieje możliwość poszerzenia rekrutacji podstawowej o dodatkowe narzędzia rekrutacyjne. np. zamieszczenie ogłoszenia na portalu np. www.pracuj.pl

Decyzja o skorzystaniu z uzupełniających metod, może zostać podjęta na każdym etapie rekrutacji. Wiąże się to  z uiszczeniem odpowiedniej opłaty. Re-farturą.

 

Rekrutacja Rozszerzona

Ofertę kierujemy do Firm, które chcą znaleźć pracownika idealnie dopasowanego do stanowiska pracy, zespołu pracowników, kultury organizacyjnej i jej struktury. Trudnego do znalezienia na rynku pracy.
Rekrutację rozszerzoną polecamy przy stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich.

Rekrutacja obejmuje:

 • Dokładny opis stanowiska pracy, stworzony po konsultacjach ze zleceniodawcą.
 • Profil idealnego kandydata.
 • Konstrukcja ogłoszenia na podstawie otrzymanego od zleceniodawcy opisu stanowiska i profilu idealnego kandydata
 •  Wybór najlepszych miejsc do publikacji ogłoszenia

Preselekcja.

 • Akceptacja wyselekcjonowanych aplikacji przez zleceniodawcę.
 • Selekcja właściwa, czyli rozmowy kwalifikacyjne.
 • Testy. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji zleceniodawca musi zadeklarować chęć użycia innych narzędzi niż rozmowy kwalifikacyjne.
 • Przedstawienie najlepszych kandydatów.
 • Spotkania kandydatów ze zleceniodawcą

Za co płacę jako zleceniodawca?

 • Sporządzenie opisu stanowiska pracy
 • Sporządzenie profilu idealnego kandydata
 • Konstrukcję profesjonalnego ogłoszenia
 • Wybór przez Agencję najlepszych miejsc do publikacji ogłoszenia
 • Selekcję nadesłanych aplikacji (CV )
 • Udostępnienie mi kandydatów z bazy danych Agencji
 •  Wybór 3-5 najbardziej atrakcyjnych aplikacji
 • Profesjonalne rozmowy konsultantów z kandydatami
 • Inne narzędzia wspierające rekrutację
 • Szczegółowy raport z przeprowadzonej rekrutacji
 • Po okresie próbnym wszystkie aplikacje wyselekcjonowanych kandydatów stają się własnością zleceniodawcy.

Istnieje możliwość zatrudnienia nowego pracownika na okres próbny przez naszą Agencję w formie „pracy tymczasowej”. 

 

Gwarancja Jakości

Współpracujemy z wieloma lokalnymi firmami. Jesteśmy partnerami  na rzecz starogardzkiego rynku pracy dlatego zadowolenie naszych klientów to dla nas klucz do sukcesu.
Zależy nam na budowaniu długofalowej współpracy z wszystkimi klientami.
Dajemy pełną gwarancję wysokiej jakości oferowanych przez nas usług.

Zobowiązujemy się:
Rekrutacja podstawowa

● Jeśli w ciągu miesiąca od daty zatrudnienia (czyli w czasie okresu próbnego),pracownik polecony przez naszą firmę  z własnej winy zrezygnuje z pracy, gwarantujemy przeprowadzenie drugiej rekrutacji na to samo stanowisko całkowicie za darmo.

● Jeśli zleceniodawca dokona błędnego wyboru i nie będzie zadowolony z pracy osoby poleconej przez naszą firmę, gwarantujemy powtórzenie całego procesu rekrutacyjnego za 50% naszego dotychczasowego wynagrodzenia.

● Zleceniodawca  ponosi 20% kosztów związanych z rekrutacją, jeżeli zrezygnuje - nie zdecyduje się na żadnego z pięciu zaproponowanych przez nas kandydatów  a proces rekrutacji został rozpoczęty. W tym wypadku wymagane jest oświadczenie o rezygnacji wyboru kandydata.

Rekrutacja Rozszerzona

 ● Jeśli w ciągu miesiąca od daty zatrudnienia (czyli w czasie okresu próbnego),pracownik polecony przez naszą firmę  z własnej winy zrezygnuje z pracy, gwarantujemy przeprowadzenie drugiej rekrutacji na to samo stanowisko całkowicie za darmo.

● Jeśli zleceniodawca dokona błędnego wyboru i nie będzie zadowolony z pracy poleconej przez nasza firmę osoby, gwarantujemy powtórzenie całego procesu rekrutacyjnego za 50% naszego dotychczasowego wynagrodzenia.

Zleceniodawca ponosi 50% kosztów związanych z rekrutacją, jeżeli zrezygnuje - nie zdecyduje się na żadnego z zaproponowanych przez nas kandydatów, a proces rekrutacji został rozpoczęty. W tym wypadku wymagane jest oświadczenie o rezygnacji z wyboru kandydata.

 


Zasady składania zamówienia
Zleceniodawca składa pisemne zamówienie rekrutacji na podstawie załączonego zlecenia.


Zmówienie można składać drogą elektroniczną na adres:   abuniservis@abuniservis.pl    lub faksem ( nr  58 562 59 75 ).


AB UNI-SERVIS zastrzega sobie prawo do naliczenia 20% ustalonej ceny zlecenia za rozpoczęty proces rekrutacyjny a Zleceniodawca to prawo respektuje, w przypadku gdy Zleceniodawca   odstąpi od niniejszej umowy następnego dnia od złożenia zlecenia w     AB Uni-servis. 

Warunkiem skuteczności odstąpienia od niniejszej umowy bez ponoszenia kosztów jest pisemna rezygnacja (  e-mail, fax ) tego samego dnia w którym to zlecenie zostało dostarczone do AB Uni-servis.