Outsourcing usług

Strona główna > Outsourcing usług

AB Uni-serwis

Proponujemy Państwu również usługę outsourcingu funkcji  firmy.

Przedmiotem outsourcingu może być każda dziedzina twojej firmy. Polega to na formalnym i rzeczywistym udostępnieniu miejsca np. do  produkcji, czy części prac budowlanych na rzecz naszej firmy, która we własnym zakresie zapewni personel wymagany do utrzymania tego obszaru/usługi na właściwym poziomie, gwarantującym zrealizowanie projektu.

Oferujemy outsourcing wielu obszarów Twojej firmy między innymi:

 • Produkcji
 • Obszaru BHP
 • Usług kadrowo-płacowych
 • Obsługi prawnej
 • Logistycznej
 • I wielu innych zgodnych z życzeniem klienta


Korzyści płynące z zaproponowanego rozwiązania:

 • Gwarantujemy zaplecze personalne w okresie sezonowego lub chwilowego wzrostu zapotrzebowania na pracę tylko w zrealizowanym wymiarze sług.
 • Możliwość zapewnienia usług o określonych kwalifikacjach.
 • Zapewnienie stałej realizacji zleceń- stałość i niezawodność kadry pracowniczej,  przy sprawnym przepływie informacji- możliwość zapewnienia usług w ciągu 24 godzin.
 • W razie konieczności, wymiana pracowników w ciągu 48h.
 • Istnieje możliwość utworzenia wyselekcjonowanej grupy pracowników będących w oczekiwaniu na Państwa potrzeby.
 • Obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w pełnym wymiarze godzin.
 • Wykorzystanie potencjału pracowniczego, możliwość zawiązania umowy z byłymi pracownikami, z którymi współpraca w Państwa firmie zakończyła się z przyczyn np. ekonomicznych.
 • Transparentne koszty zawartej umowy oraz możliwość jej dokładnej kalkulacji.
 • Przeniesienie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, PEFRON na AB Uni-Servis Usługi.


Formy zatrudnienia w celu wykonywania usług:

 • umowa o pracę- ściśle dopasowana do Państwa potrzeb,
 • umowa zlecenie- zawsze kiedy jest to prawnie i ekonomicznie uzasadnione,
 • umowa o dzieło- zgodnie z regułami kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem iż jest to umowa rezultatu, a więc ukończenie oznaczonego dzieła. Nie należy jej stosować przy wykonywaniu powszechnych czynności pracy.

Zasady składania zamówienia:

 • Zawarcie umowy z pomiędzy Klientem a AB UNI-SERVIS.
 • W kontrakcie zawarte są szczegóły dotyczące projektu, wymagania, czas i sposoby realizacji przedmiotu umowy.
 • Stworzenie struktury organizacyjnej działu outsourcingowanego, rozpoczynając od określenia stanowisk pracy, zakresu obowiązków, podległości służbowej  i  sposobu wynagradzania. 
 • Rekrutacja personelu i aklimatyzacja naszych pracowników w  projekcie

Gwarancja jakości

Gwarantujemy, że wykonujący usługi pracownicy lub zleceniobiorcy będą odpowiednio wyselekcjonowani do wykonywanej pracy. 
Pracownicy posiadać będą stosowne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Dotyczyć to będzie również zleceniobiorców gdy będzie taka konieczność w myśl zasad BHP.  

Pracownicy i zleceniobiorcy przez nas zatrudnieni będą wyposażeni w buty i ubrania robocze zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa oraz nadzoru BHP.