Szkolenia pracowników

Strona główna > Szkolenia pracowników

AB Uni-serwis

Praca nad kompetencjami pracowników firmy jest jednym z kluczowych warunków rozwoju przedsiębiorstwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wspieramy naszych klientów w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju pracowników oferując organizację oraz prowadzenie szkoleń i treningów, coachingów, doradztwa.Proponujemy szeroką współpracę w zakresie tworzenia nowych  projektów szkoleniowych obejmujących dłuższą współpracę. 
Posiadamy różnie  doświadczenie w realizacji szkoleń współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia realizujemy w siedzibie firmy Klienta bądź w wybranym przez nas ośrodku szkoleniowym. Wszystkie programy mają charakter autorski i są konstruowane i realizowane po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz wsparte profesjonalnym doradztwem umożliwiającym praktyczne wdrożenie nowych rozwiązań.


Pragnę Państwu przedstawić najnowszą ofertę szkoleniową, skierowaną do firm:

 • „Jak skutecznie negocjować?” - Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z różnicą interesów, znajomość technik negocjacyjnych może przynieść korzystne i wymierne efekty. Biorąc udział w kursie uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę min. na temat manipulacji, unikania konfliktów.
   
 • „Oko w oko z klientem” - Zwykle, stosując latami te same rozwiązania, wpadamy w rutynę i trudno nam spojrzeć na swoje postępowanie z dystansu. Szkolenie umożliwia zweryfikowanie własnego stylu negocjacyjnego i stosowanych w praktyce technik. W gronie doświadczonych negocjatorów można rozwinąć nabyte w wyniku wcześniejszych szkoleń i praktyk umiejętności. Szkolenie dostarcza okazji do wzbogacenia negocjacyjnego repertuaru i zwiększenia własnej efektywności.
   
 • „Zarządzanie” - Kurs jest adresowany do osób, które chcą zwiększyć globalną efektywność i wydajność pracy w swoich organizacjach; menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać pracownikami; specjalistów, zainteresowanych diagnozą własnych kompetencji. Przygotowuje do pełnienia funkcji przywódczych w firmie.
   
 • „Nowoczesny sekretariat w  firmie” - Oferta skierowana do pracowników sekretariatu, obsługi biurowej i obsługi klienta, oraz do wszystkich osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne oraz umiejętności efektywnej organizacji pracy.
   
 • „Sprzedaż profesjonalna” - Szkolenie ma na celu doskonalenie warsztatu sprzedażowego, budowanie pozytywnego wizerunku siebie i reprezentowanej przez siebie firmy, stosowanie technik aktywnego słuchania oraz rozwijanie umiejętności pracy z trudnym klientem.
   
 • „Zarządzanie konfliktem” - Umiejętność konstruktywnego komunikowania się z ludźmi, poznanie własnych sposobów reagowania na konflikt, praktyczne metody i techniki rozwiązywania konfliktów, to tylko niektóre z omawianych zagadnień.
   
 • „Przywództwo w organizacji i zespole” - Kurs kierowany jest do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Umożliwi poznanie zasad efektywnego kierowania zespołem, poprawi skuteczność kierowania nim a także pozwoli zdiagnozować własne zasoby i predyspozycje, czy też pokaże    sposoby kierowania i motywowania pracowników.
   
 • „Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie” - Warsztaty szkoleniowe przeznaczone dla poszukujących pracy i długotrwale bezrobotnych. Zapoznają uczestników z mechanizmem stresu, autodiagnozą poziomu stresu i nowoczesnymi metodami radzenia sobie z nim. Pozwolą wyćwiczyć umiejętności organizowania własnej pracy oraz radzenia sobie z dużym zakresem obowiązków.
   
 • „Motywacja podstawą do efektywnego działania” - Zajęcia szkoleniowo-coachingowe kierowane do kadry zarządzającej i pracowników różnych branż. Celem szkolenia są: poznanie zasad motywowania siebie i innych, rozwijanie umiejętności wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze, poznanie zasad efektywnego działania, diagnoza własnych zasobów i ograniczeń w motywowaniu.
   
 • „Komunikacja interpersonalna” - Szkolenie przeznaczone dla  kadry zarządzającej i pracowników różnych branż, które mają na celu podnoszenie umiejętności budowania trwałych relacji międzyludzkich na poziomie zawodowym i osobistym, przełamywanie barier komunikacyjnych, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego porozumiewania się, stawanie się bardziej przekonującym.
   
 • „Profesjonalna prezentacja” -   Zajęcia szkoleniowo-coachingowe kierowane do kadry zarządzającej, trenerów i przedstawicieli handlowych. Pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności związane z profesjonalnym przygotowaniem i prowadzeniem prezentacji. Poprawi umiejętność autoprezentacji, nauczy jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w czasie wystąpienia na forum.
   
 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” - Kurs kierowany jest do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla. Poprawia umiejętności diagnozy potrzeb szkoleniowych, umożliwi poznanie zasad przeprowadzania badań okresowych, pozwoli nabyć umiejętności formułowania wymagań kwalifikacyjnych i prowadzenia wywiadu rekrutacyjnego.
   
 • „Podstawy prawa pracy – zarządzanie kadrami” -  szkolenie przeznaczone dla osób będących pracownikami biurowymi, związanymi z prowadzeniem kadr. Uczestnicy zaznajomią się z wymogami prawa pracy, bhp, metodami zatrudniania a także prowadzenia dokumentacji kadrowej i jej archiwizacji.
   
 • „Szkolenia BHP” - Szkolenia skierowane do wszystkich grup zawodowych. Cykliczne przypominanie zasad ergonomii i bezpieczeństwa pracy wpływa nie tylko na stan bezpieczeństwa pracy ale, również podnosi wydajność i efektywność zatrudnionych pracowników. Szkolenia mają na celu kształtowanie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem pracy indywidualnie jak i w zespole.

    Jako firma zajmująca się tą sferą usług możemy pochwalić się pozytywnymi opiniami o poziomie świadczonych przez nas usług (na Państwa życzenie możemy podać kontakty do osób/firm współpracujących z nami). Kadra wykładowcza składa się z szeregu wykształconych i doświadczonych specjalistów, którzy doskonale sprawdzają się w prowadzeniu praktycznych i teoretycznych warsztatów szkoleniowych.


    Jeżeli nasza oferta spełnia Państwa oczekiwania to prosimy o kontakt. W odpowiedzi prześlemy szczegółowe programy szkoleń wraz z cennikiem. 


Jeżeli natomiast potrzebują Państwo zastępstwa dla etatowych pracowników, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej agencji zatrudnienia.