Usługi BHP

Strona główna > Usługi BHP

AB Uni-serwis

Służba BHP sprawuje obecnie ważną rolą w zarządzaniu firmą. Mnogość obowiązków spoczywających na właścicielu firmy, czy osobie zarządzającej , zawiłość uregulowań prawnych sprawia, że konieczne jest wsparcie osób kompetentnych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oferujemy nasze fachowe kompleksowe wsparcie dziedziny zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Oferujemy szeroki zakres usług dla dużych jak i mniejszych podmiotów gospodarczych o różnorodnych profilach, biorąc pod uwagę opinie oraz potrzeby naszych klientów.

Nasza oferta obejmuje:

 • Kompleksowe doradztwo i stały nadzór (outsourcing usług czyli przejęcie obowiązków pracodawcy z zakresu BHP),
 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP i ppoż. – dla wszystkich grup zawodowych , szkolenia okresowe metodą stacjonarną i przez internet  (e-learning),
 • Szkolenia z metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego (szkolenie kończy się uzyskaniem  Certyfikatu),
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym ćwiczenia praktyczne) – Certyfikat,
 • Prowadzenie postępowania powypadkowego z wypadków przy pracy (sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla ZUS),
 • Szacowanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • Sporządzanie wymaganych regulaminów i instrukcji stanowiskowych,
 • Nadzór nad badaniami środowiska pracy i profilaktycznych badań lekarskich,
 • Doradztwo w czasie kontroli prowadzonych przez upoważnione instytucje,
   

Odpłatność za poszczególne usługi ustalamy indywidualnie, kierując się zasadą:

„Atrakcyjne ceny – profesjonalna obsługa – oszczędność czasu i kosztów klienta”