Doradztwo personalne | AB UNI-SERVIS Starogard Gdański

DORADZTWO
PERSONALNE

DORADZTWO PERSONALNE

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednich pracowników

Zdobycie wykwalifikowanych pracowników, spełniających wymogi pracodawcy, a także troska o rozwój personelu i utrzymanie najcenniejszych pracowników w firmie to kluczowe zadania, jakie stawia przed pracodawcą współczesny rynek pracy. Nieustannie rosnąca konkurencja oraz zwiększająca się świadomość pracowników (a także wzrost ich oczekiwań w stosunku do pracy) powodują, że w obecnych czasach trudno pozyskać i zatrzymać pracowników w firmie. Niejednokrotnie niezbędna jest do tego pomoc wykwalifikowanych osób z zewnątrz. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie doradztwo personalne.

Czym jest zatem doradztwo personalne?

Można je zdefiniować jako całokształt działań polegających na świadczeniu usług przez wyspecjalizowany i kompetentny personel lub firmę zewnętrzną w zakresie diagnozowania, projektowania i wdrażania najkorzystniejszych rozwiązań personalnych w firmie. Wszystko to odbywa się przy zachowaniu standardów poufności.

Świadczenia te mogą obejmować:

  • rekrutację i selekcję pracowników wraz z badaniem ich kompetencji,
  • budowanie optymalnych zespołów, w ramach których specjaliści pomagają przedsiębiorcy w zoptymalizowaniu potencjału pracowników zgodnie z misją i celami strategicznymi organizacji oraz zapewnią odpowiednie dopasowanie kompetencji zatrudnionych pracowników do wymogów zadaniowych firmy.

Pracodawco! Kompetentni, wykwalifikowani pracownicy są gwarantem sukcesu dla Twojej firmy.

Zapraszamy do współpracy. Zadzwoń i dowiedz się więcej.