Obsługa kadrowo-płacowa | AB UNI-SERVIS Starogard Gdański

OBSŁUGA
KADROWO-PŁACOWA

OUTSOURCING KADROWO-PŁACOWY

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Administracja, Doradztwo

Przedsiębiorco ogranicz koszty i skorzystaj z kompleksowej obsług kadr przez AB UNI-SERVIS


Zakres usługi to:
 • dokumentacja związana z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy
 • dokumentacja związana z umowami cywilnoprawnymi
 • zakładanie i bieżąca aktualizacja teczek personalnych
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę (wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • rejestracja w ZUS-ie nowych pracowników
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • monitoring aktualności badań lekarskich
 • monitoring szkoleń bhp
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON-u
 • przesyłanie deklaracji statystycznych do GUS-u
 • reprezentowanie interesów Klienta przed organami kontroli (US, ZUS, PIP)
 • sporządzanie raportów na potrzeby Klienta
 • przechowywanie dokumentacji personalnej Klienta w miejscu spełniającym wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych
 • odbiór dokumentacji Klienta przez naszych kurierów


Rozliczanie płac


Oferujemy prowadzenie spraw z zakresu:
 • listy płac w rozbiciu na miejsca powstawania kosztów (MPK)
 • kartoteki wynagrodzeń
 • listy płac umów cywilnoprawnych
 • przelewy i przekazywanie wynagrodzeń na konta pracowników
 • deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u
 • deklaracje i informacje podatkowe do Urzędu Skarbowego
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7
 • paski płac w tajnych kopertach płacowych
 • miesięczne zestawienia płacowe według potrzeb Klienta
 • dane finansowe do księgowości Klienta łącznie z tworzeniem dokumentu polecenia księgowania (PK) w oparciu o plan kont Klienta
 • rozliczenia PIT-11 lub PIT-8B oraz dystrybucja do właściwych Urzędów Skarbowych i pracowników
 • rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników nie korzystających z ulg i zwolnień PIT-40 na koniec roku podatkowego oraz dystrybucja do pracowników
 • reprezentowanie interesów Klienta przed organami kontroli (US, ZUS, PIP)
 • współpraca z audytorami Klienta
 • indywidualne raporty płacowe zgodnie z potrzebami Klienta
 • odbiór dokumentacji Klienta przez naszych kurierów