Rekrutacja pracowników | AB UNI-SERVIS Starogard Gdański

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Świadczymy usługi z zakresu rekrutacji pracowników

Jedną ze specjalizacji AB UNI-SERVIS jest świadczenie usług z zakresu rekrutacji pracowników. Długoletnie doświadczenie naszej firmy oraz wysokie kompetencje personelu pozwalają na szybkie i skuteczne uzupełnianie braków kadrowych w firmach działających w różnych branżach na terenie całej Polski.

Rekrutacja podstawowa – na stanowiska niższego i średniego szczebla.

Ofertę kierujemy do firm, które chcą znaleźć najlepszego pracownika w jak najkrótszym czasie. Rekrutacja podstawowa jest też idealnym narzędziem do poszukiwania pracowników na zastępstwo.

Rekrutacja podstawowa obejmuje:
 • Opis stanowiska pracy uwzględniający oczekiwane umiejętności i kwalifikacje potencjalnych pracowników
 • Analizę i planowanie procesu rekrutacji
 • Konstrukcję ogłoszenia
 • Nabór kandydatów
 • Selekcję aplikacji kandydatów
 • Rozmowę rekrutacyjną z wybranymi kandydatami
 • Wybór i akceptację wyselekcjonowanych kandydatów

Rekrutacja rozszerzona – na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie.

Ofertę kierujemy do firm, które poszukują idealnego pracownika, dopasowanego do stanowiska pracy oraz zespołu pracowników. Rekrutację rozszerzoną polecamy w przypadku zapotrzebowania na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie.

Rekrutacja rozszerzona obejmuje:
 • Dokładny opis stanowiska pracy oraz profil idealnego kandydata
 • Konstrukcję ogłoszenia oraz wybór najlepszych miejsc do publikacji
 • Wstępną selekcję kandydatów
 • Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami oraz dokonanie wyboru najodpowiedniejszych kandydatów
 • Przedstawienie wyselekcjonowanych kandydatów klientowi

Istnieje możliwość zatrudnienia nowego pracownika na okres próbny przez naszą Agencję. Zatrudnienie miałoby formę pracy tymczasowej.

Staranność AB-UNISERVIS
szybkość działania w rozpoznawaniu potrzeb kadrowych naszych klientów
Staranność AB-UNISERVIS
staranność w wyborze właściwych kandydatów do pracy
Agencja pracy AB-UNISERVIS
skuteczność w wyborze wysoko wyspecjalizowanych kandydatów
Agencja pracy AB-UNISERVIS
profesjonalizm oraz zaangażowanie
Agencja pracy AB-UNISERVIS
budowanie długofalowej współpracy z klientami oraz gwarancja wysokiej jakości oferowanych usług